тестова landing page

банер

 Оценете ефекта от внедряване на ЕRP система във Вашата организация чрез предварителен одит на бизнес процесите и анализ на възможната оптимизация (pre-consulting). Съпоставете ползите с очаквания разход на време и средства. 

Информирайте се за добрите практики при внедряване на бизнес софтуер, открийте вярното решение за своята дейност.

 Съкратете периода за административен подбор на доставчик като заложите на нашата установена система на работа и методология при изготвянето на проект за внедряване.

Планирайте времевия обхват за реализация на всички фази от предварителното проучване през инсталацията и настройването на системата, обучението на персонала, въвеждането в експлоатация и периода на адаптация с нашия time line и стриктни графици на изпълнение.

Много печеливши компании вече избраха проектният принцип при внедряване на ERP SelMatic Plus.

Заявете още сега два часа безплатно консултиране. Възползвайте се от опита на нашите експерти – научете кои са добрите практики за Вашата дейност.